ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. Jelen tájékoztató célja, hogy a bott-kiralyret.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során a weboldal üzemeltetője (Börzsönyi Ornitológiai és Természetvédelmi Tábor) számára megadott és általa kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A személyes adatok kezelését a weboldal üzemeltetője az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
- Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

AZ ADATKEZELŐ
Az adatkezelő megnevezése: Börzsönyi Ornitológiai és Természetvédelmi Tábor
Az adatkezelő címe: Szokolya-Királyrét
Az adatkezelő elérhetőségei: email:
honlap: http://bott-kiralyret.hu

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

ÉRINTETTEK KÖRE
A honlap látogatói

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A felhasználó élmény növelése

A KEZELT ADATOK KÖRE
Cookie-k által kezelt információk a böngészésre használt eszköz paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint a felhasználó esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. Amennyiben az érintett felhasználó írott formában nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű.

ADATTOVÁBBÍTÁS
Speciális esetekben az Adatkezelő alvállalkozók közreműködését veheti igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezelni), a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : tárhelyhez, honlapszerkesztéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása)
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
- személyes adatainak helyesbítését
- személyes adatainak törlését

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
- kezelése jogellenes
- az érintett kéri
- az hiányos vagy téves (amennyiben ez az állapot jogszerűen nem orvosolható és a törlést törvény nem zárja ki)
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

JOGORVOSLAT
Amennyiben mint felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Email:
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu

 

RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
A bott-kiralyret.hu weboldal működése során cookie-kat használ böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét.

A cookie-k a böngészésre használt eszköz paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, a jobb felhasználói élmény érdekében.

Ezenkívül a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k , hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban a bott-kiralyret.hu weboldal bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
A bott-kiralyret.hu weboldal üzemeltetője jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Amennyiben a weboldal üzemeltetője Tulajdonos a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi - a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.

erdeszet logo

Az Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészete a helyszín biztosításával támogatja táborunkat.